Nume : IMOBIL LOCUINTE S+P+3E
Incepere lucrari : Septembrie 2018
Finalizare lucrari : Iunie 2019
Locatie : Drumul Postalionului, Sector 4, Bucuresti